Setkání (Plzeň)

Sólový zpěv pro děti i dospělé

Hlasové a rytmické hrátky pro zpěváky i nezpěváky

  • Rozvoj hudebnosti s citem a pokorou k vlastnímu tělu a možnostem
  • hlasová hygiena
  • muzikalita, vnímání hudby

Určeno pro děti i dospělé ( od 4 – 100 let), pro jednotlivce nebo dvojice

Terapeutická Muzikoterapie

provázení hudbou s cílem uvědomění si, pochopení. Cesta k sobě.

Určeno pro děti i dospělé ( od 3 – 100 let), pro jednotlivce nebo dvojice

Naladění

Muzicírování bez hodnocení a výkonů. Zpěv, jednoduché nástroje.

  • Skupinka dětská I ( 3 – 5 let) - pondělí 13:30 až 14:15
  • Skupinka dětská II ( 5-9 let) - pondělí 15:30 až 16:15
  • Skupinka větších dětí a dospělí III ( 10 – 100 let)