Co je to MUZIKOTERAPIE?

Uvědomění si, pochopení
Cesta k sobě
Osobnostní rozvoj
Hudba bez omezení a hodnocení
Terapeutická metoda na zlepšení kvality života
Rozvoj hudebnosti
Radost, síla, energie