Hlasová terapie

„Hlas je zrcadlem duše“

V hlasové terapii se zaměřuji na dech, rezonanční a hlasová cvičení. Rytmus, dynamiku, barvu a výšku tónu. Důležitý je přirozený hlasový projev, vycházející z aktuálního stavu klienta.

Často se setkávám s lidmi, kteří jsou přesvědčeni, že neumí zpívat. Většinou se jedná pouze o program, který nám nastavil někdo jiný, větami typu: „Radši nezpívej!“ nebo „Zpíváš falešně!“ apod.

Ve své praxi jsem si mnohokrát potvrdila, že neexistují nehudební lidé. Pomocí speciálních metod na „rozezpívání“ a rytmizaci, lze zaznamenat velký posun v hudebním projevu.

Zpěv je mimo jiné spojen se zdravým vývojem dítěte, lepší komunikací a rozvojem řeči. Nicméně nikdy není pozdě začít hudebnost rozvíjet.

Zpěv je zdrojem energie, radosti a naplnění.

Hlas je pravdivým zrcadlem našeho aktuálního stavu.

Nabídka Hlasové terapie:

 

  • Individuální – práce jednotlivce a terapeuta
  • Skupinová – práce skupiny a terapeuta