Muzikoterapie

Proč navštěvovat muzikoterapii?

Muzikoterapie je založena na působení zvuku, rytmu, melodie i harmonie. Muzikoterapie je jedna z terapeutických metod, jejíž nedílnou součástí je hudba. Ať už reprodukovaná nebo hraná. Díky hudebnímu projevu či zážitku dochází k terapeutickému procesu. Cíl terapie stanovuje terapeut po několika sezeních. Muzikoterapie není jednorázová. Jedná se o dlouhodobý proces.

Muzikoterapie je přínosná v rozvoji komunikace i sociálních dovedností. Pomáhá s vyjadřováním a zpracováváním emocí. Přijetí sebe sama. Rozvíjí pohyb i řeč. S muzikoterapií lze dosáhnout vyšší kvality života.

Pro koho je muzikoterapie určena?

Muzikoterapii navštěvují lidé s kombinovaným, mentálním nebo tělesným postižením, lidé s PAS, dlouhodobě nemocní, ale také těhotné ženy, maminky s dětmi, dospívající i dospělí nebo senioři.

Časté otázky:

Neumím hrát na hudební nástroj ani zpívat. Můžu chodit na muzikoterapii?

Pro návštěvu muzikoterapie není potřeba hudebních znalostí ani talentu. Cílem není hudební výkon, ale prožitek. Muzikoterapie umožňuje zažít hudbu svobodně. S veškerou pokorou k vlastním schopnostem a aktuálním možnostem.

Jsem těhotná. Mohu se účastnit muzikoterapie?

Jsem maminkou několika měsíčního miminka. Mohu se účastnit muzikoterapie? Hudba člověka rozvíjí. Je důležitým pilířem pro zdravý emoční vývoj. Snižuje tělesné a emoční napětí.

Nemám žádný konkrétní problém, ale rád bych si odpočinul, zrelaxoval. Je pro mě muzikoterapie vhodná?

Muzikoterapie je vhodná pro všechny, kteří mají potřebu osobnostního rozvoje. Získat nadhled, zbavit se stresu, zmírnit bolest, naučit se relaxovat. Snižuje tělesné a emoční napětí.

Jak s klienty pracuji?

Za jednu z nejdůležitějších částí své muzikoterapeutické práce považuji navázání vřelého vztahu s klienty, vycházející z oboustranné důvěry. Vnímám člověka jako celostní obraz. Nesoudím. Nehledám řešení. Směřuji k terapeutickým cílům pomocí hudby, zpěvu, rytmu, slov. Při poskytování muzikoterapie dodržuji etický kodex asociace CZMTA, jejíž jsem garantovanou členkou.

Co můžete na muzikoterapii očekávat?

 

 1. Rozhovor pomocí hudebních nástrojů, mluveného i vokálního projevu
 2. Hudební improvizaci
 3. Hudební interpretaci
 4. Relaxaci
 5. Sdílení pocitů a vjemů

 

NABÍDKA MUZIKOTERAPIE:

 • Individuální – práce jednotlivce a terapeuta
 • Skupinová – práce skupiny a terapeuta

PRAXE

 

 • Práce s klienty autistického spektra / ProCit, z.s. /
 • Děti a dospívající s kombinovaným postižením / Centrum Hájek, z.ú./
 • Klienti se speciálními potřebami ( hyperaktivita, ADHD, koktavost, logopedické poruchy řeči)
 • Skupinová muzikoterapie - hlasová terapie pro děti předškolního věku, pro dospělé

 

Využití hudebních nástrojů:

Klavír, bubny, citerka, kalimba, xylofony, metalofony, flétny, ocean drum, Orffův instrumentář